Sertifikat
A+ 2020
Najkvalitetniji
Bukov pelet
Osnovano
1995 godine
Pozovite nas!

Kanalizacioni materijal

Kanalizacione cevi ne sadrže u sebi teške metale, čime zadovoljavaju najviše ekološke standarde.

Koriste se za odvod otpadnh voda u sistemima kućne i ulične kanalizacije. Širok izbor cevi i spojnih elemenata čini ih veoma lakim za upotrebu.